Oborová řešení

GIS/Mapování

Sběr dat pro GIS - pasporty. Správa a analýza dat přímo v terénu. Stále více společností a vládních agentur pomocí dat GIS sleduje polohu, vlastnosti a kvalitu jejich aktiv. Řídící jednotky pro geodézii. Mobilní digitální kartografické mapování přímo v terénu v jakýchkoliv povětrnostních podmínkách.

Lesnictví

Váš lesnický software na odolném hardwaru Handheld přímo v terénu. Lesnictví, ze své přivádí pracovníky do náročných venkovních podmínek. Náš hardware mohou pro svou práci využívat vlastníci a správci lesních majetků, odborní lesní hospodáři, soudní znalci v oboru oceňování lesů, pracovníci taxačních kanceláří, výzkumníci, vodohospodáři, krajináři, ekologové a další.

Logistika

Technologie pro řízení logistiky je k ničemu, pokud si nelze spolehlivě udržet přehled o všem vašem důležitém zboží a datech. Naši zákazníci po celém světě důvěřují našim opravdu přenosným, plně odolným handheldům se všemi jejich úkoly správy distribuce a dodávky. S rychlými procesory a výkonnými možnostmi skenování, jsou naše počítače spolehlivé a vhodné pro logistické operace i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Armáda

Armáda obecně nastavuje standardy pro odolná zařízení všeho druhu. Dokonce i standardy, které používáme k hodnocení odolnosti našich zařízení, jsou vojenské. Takže není žádným překvapením, že odolná mobilní zařízení Handheld nachází uplatnění na bojišti i při mnoha úkolech podpory a týlového zabezpečení. Počítače Handheld byly použity v misích v odlehlých oblastech světa, kde jsou odolnost, spolehlivost a dlouhá výdrž baterie životně důležité.

Zemědělství

Přesné zemědělství - přesnost se vyplatí: nižší náklady, vyšší výnosy, vstřícnost k životnímu prostředí. Sledujte pozorněji vaše hospodaření pomocí přesnější a ucelenější dokumentace na našem hardwaru. Aplikace přímo na poli. Záznamy dat. Správa majetku.

Stavebnictví

Není těžké pochopit, proč stavební dělníci potřebují odolná zařízení. Ale to, co nemusí být tak zřejmé, je, jak stavební dělníci mohou využít odolných počítačů. Zapomeňte na nošení tištěných plánů, výkresů a projektů na stavenište; už se nemusíte bát deště, větru, prachu a špíny. Používáním odolných mobilních počítačů lze zvýšit efektivitu, snižovat náklady a pomoci udržet plynulost pracovních postupů.

Veřejná doprava

Průvodčí MHD vybírají hotovost nebo elektronické platby, řidiči autobusů jezdí na komplikovaných nebo měnících se trasách, správci majetku a technici používají nástroje diagnostiky a pracovní krizové manuály při poruchách – toto je jen několik příkladů toho, jak naše odolné počítače mohou usnadnit práci a zvětšit produktivitu zaměstnanců ve veřejné dopravě.

Outdoorové sporty

Biatlon, běžecké lyžování, motoristické sporty, atd.

Integrovaný záchranný systém

Správa inženýrských sítí